Heidevolk smeedt snode plannen

De Nederlandse folk metallers Heidevolk bestaan vijftien jaar en vieren dit met een korte tour door Nederland, België en Groot-Brittannië. Het laatste optreden vindt natuurlijk plaats op Geldersche bodem in LuxorLive in Arnhem en de band laat daarover het volgende weten:

‘Fluistertongen en stennisschoppers reppen er al tijden over. Het Gelderse Heidevolk smeedt snode plannen! In navolging op hun inmiddels beruchte ‘Straalschijf-Ontketenfeest’, waar het voltooien van magische geluidsdragers op grootschalige wijze gevierd werd, zal er op 25 juni van dit jaar een zogeheten ‘Beeldschijf-Inblikfeest’ gehouden worden in de LuxorLive te Arnhem.

Over de exacte toedracht laten de krijgslustige mannen vooralsnog niets los, maar bronnen beweren dat Heidevolks muzikale verhalen over de Veluwe, de Kelten, Romeinen en Goden van weleer op een voor de band volstrekt nieuwe wijze vereeuwigd zullen worden. Een wijze waarbij het feest ingeblikt zal gaan worden op geheimzinnige beeldschijven, zodat de huidige, als ook toekomstige zonen en dochters van alle volkeren het feest tot in den eeuwigheid zullen kunnen herbeleven, als ware ze erbij waren geweest. Komt dat zien, Carnyx en schild ter hand, en feest mee met Heidevolk in Alvaders naam!’

Links: