Algemene Voorwaarden

Gebruik van de frontpage/forum van ZwareMetalen.com is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door deze site te bekijken, mee te doen aan de reageer/forum aktiviteiten en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden.De gegevens op het forum/frontpage (kunnen) zijn verstrekt door derden en zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen door de respektievelijke auteurs en andere medegebruikers, zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. ZwareMetalen.com staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de internetsite/forum. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. ZwareMetalen.com aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze internetsite/forum.

ZwareMetalen.com maakt gebruik van cookies voor het onthouden van de gebruiker. Indien u hier geen prijs op stelt, ga dan NIET akkoord met deze voorwaarden!

Wanneer u berichten plaatst op dit zwaremetalen.com wordt uw IP adres op onze server opgeslagen. Dit beschermt u als een lid en ons wanneer wij diegene die berichten plaatst pogen te identificeren. Deze informatie wordt alleen gebruikt bij misbruik van het forum/frontpage of bij onenigheid. Zwaremetalen.com is in staat iemand te weren op basis van zijn/haar IP adres. Indien u hier geen prijs op stelt, ga dan NIET akkoord met deze voorwaarden!

Indien u deel neemt aan de internetsite door middel van het forum of de reageermogelijkheden van ZwareMetalen.com en de hierop zich bevindende pagina’s raadpleegt, verklaart u accoord te zijn met de hierboven genoemde voorwaarden.

Huisregels:

Binnen deze site hanteren we de volgende richtlijnen/regels:

 • Geen (kinder)porno
 • Geen discriminatie
 • Geen spam
 • Geen criminele praktijken
 • Geen licentie- of copyright-schendingen
 • Geen onnodige topics. Zoek eerst of een topic al bestaat voor je er 1 aanmaakt.
 • Plaats zinvolle berichten
 • Plaats geen schokkend materiaal
 • Bij twijfel of iets mag raadpleeg een moderator of iemand van de redactie.
 • Sommige van de regels zijn onderhevig aan subjectiviteit, zwaremetalen bepaalt hiervan de grenzen en staan niet ter discussie.

Natuurlijk geldt de Nederlandse wet, waar van toepasing.

Algemene regels voor op het forum/frontpage:

 1. Het forum en de reactiemogelijkheden zijn een gratis dienst van ZwareMetalen.com. Het reageren op zwaremetalen.com moet dan ook gezien worden als een privilege en niet als een recht. Dit privilege kan zonder enige vorm van uitleg ontnomen worden.
 2. ZwareMetalen.com houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de vormgeving en/of inhoud van postings en/of topics zonder opgaaf van redenen te wijzigen of te verwijderen.
 3. Misbruik van de geboden mogelijkheden kan resulteren in uitsluiting van alle diensten en faciliteiten.
 4. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het door hem/haar aangemaakte account. Ga dus zorgvuldig om met username en wachtwoord.
 5. Het opgeven van een niet geldig emailadres leidt tot afsluiting van het betreffende account.
 6. ZwareMetalen zal de door de gebruiker opgegeven gegevens niet misbruiken voor commercieel gebruik.
 7. Van berichten die strafbare feiten bevatten, kan aangifte gedaan worden bij de politie.
 8. Het is verboden zich voor te doen als een ander persoon, danwel onder valse voorwendselen plaatsen van berichten.
 9. Alle regels gelden voor zowel de berichten, als ook voor de gebruikersprofielen.