Borgne – Royaume des Ombres

Borgne – Royaume des Ombres
Sepulchral Records, 2012

De levensloop van Borgne is de laatste jaren een zaak geworden die me nauw aan het hart ligt. De laatste albums van de eenmansband van Ormenos werden steevast klassiekers, hun optreden in Arnhem enige tijd geleden zou het hoogtepunt van het jaar worden qua live performances. Helaas kon ik er omwille van dramatische wendingen in mijn persoonlijke leven niet bij zijn dus moet ik het stellen met de review van het nieuwe album. Royaume des Ombres, niet meteen met de meest tot de verbeelding sprekende hoes, is gearriveerd.

De intro laat veel goeds vermoeden. Ruisende feedback en ritmische noise, een gewaardeerd recept. Wanneer Suffer As I Paid My Grave aanvangt schrik ik toch even. De sound is dreigender en bijna iel symfonisch, met een duidelijk naar voor geschoven vocaal aandeel. De teksten moeten blijkbaar meer gehoord worden, hier middels verstaanbare screamzang. Niet slecht, al is het niet wat ik gewoon ben van Borgne. De lap tekst van dit nummer is zowat het dubbele van de vorige cd samen. Het occulte karakter van de band is verdreven door meer persoonlijke neuroses en waanbeelden, let maar eens op het aantal “I”‘s en “Me”‘s in de titels bijvoorbeeld. Het is licht nostalgisch maar vooral dramatisch en haatdragend. Vrij gewaagd, maar dankzij de penetrantere klankkleur en aanpak, vrij ver weg van de trance-sound van de vorige albums, komt de boodschap ook aan. Wat meer brutaliteit in de industrial black, die nu ook eerder als industrial black dan ambient black of weet ik veel wat voor sfeerblack mag genoemd worden.

Een kleine doch zeer opmerkbare wending in de koers die Borgne vaart, naar binnen gericht en vooral ook naar beneden toe kijkend. Haters zullen dit nog steeds afdoen als klinische computerblack met saaie, lange nummers. En ja, ook al begrijp ik dat, dit gaat vooral om een bepaalde sfeer die nu eenmaal gecreëerd wordt met elementen die buiten het vleselijke bereik liggen. Ik ben er gek van, ik verwacht van anderen niets dan het tegenovergestelde.

borgne

Tracklisting:

  1. Fall of the Lost Souls
  2. Suffer as I Paid My Grave
  3. In the Realm of the Living I’m Dead
  4. Only the Dead Can Be Heard
  5. All These Screams Through Me
  6. The Last Things You Will See

Line-up:

  • Ormenos

Links: