Bos stemt in met wijziging Artiestenregeling

Artiestenregeling


Op popinstituut.nl
staat dat staatsecretaris Bos voor een groot deel instemt met de door
artiestenwereld gemaakte voorstellen.


Quote van popinstituut.nl:

De veelbesproken Artiestenregeling wordt waarschijnlijk nog voor de zomer aangepast voor amateurmuzikanten en semi-professionele artiesten. Dat is de uitkomst van een gesprek dat vertegenwoordigers van de Vereniging Nederlandse Poppodia, het Nationaal Pop Instituut, Paradiso, de Melkweg en concertorganisator MOJO vanmiddag hadden met staatssecretaris Bos van Financiën.
Amateurmusici die een gage ontvangen die de gemaakte onkosten niet of nauwelijks dekt, zullen niet meer als artiest worden aangemerkt en daardoor ook niet langer met de nieuwe Artiestenregeling van doen hebben. Voor binnen- en buitenlandse semi-professionele bands en artiesten gaat Bos een onkostenbedrag vaststellen. Als de gage dat bedrag niet overtreft, is het niet nodig een Kostenvergoedingsbeschikking aan te vragen bij de Belastingdienst. Hoe hoog het onkostenbedrag wordt, wilde Bos nog niet zeggen. De toezeggingen van de staatssecretaris zijn vooral positief voor kleine podia en niet-professionele muzikanten. Voor grote acts en grote buitenlandse orkesten wordt nog nagedacht over een aanpassing van de regeling.
Voorafgaand aan het gesprek kreeg Bos een petitie aangeboden. Een initiatief van de website MusicFrom.nl die de afgelopen weken een kleine vijftienduizend handtekeningen verzamelde via e-mail. Zo’n honderd muzikanten waren naar het Binnenhof gekomen om hun ongenoegen te uiten over de nieuwe belastingmaatregel.

Popwereld gematigd positief over gesprek Bos

“We zijn op streek, maar er is nog een lange weg te gaan”, aldus de delegatie van poppodia, theaters en impresario’s, na afloop van het overleg dinsdagmiddag met staatssecretaris Bos van Financiën over de gevolgen van de nieuwe Artiestenregeling. “Er moet nog veel gebeuren voordat ons, maar ook zijn doel – vereenvoudiging, lagere lasten en grotere eerlijkheid – is bereikt”, aldus de delegatie. De staatssecretaris erkent dat de nieuwe belastingwet voor artiesten en podia “onbedoelde en ongewenste gevolgen blijkt te hebben”. Bos wil nog voor de zomer met concrete voorstellen naar de Tweede Kamer komen.
Voor de feitelijke onuitvoerbaarheid van de Artiestenregeling voor (grotere) buitenlandse groepen, ensembles en orkesten, bood de staatssecretaris nog geen enkel uitzicht. Wel beloofde hij hierover op korte termijn overleg te zullen voeren met collega’s van justitie en sociale zaken om gezamenlijk naar een oplossing te zoeken.
De verplichting om zes weken tevoren voor elke buitenlandse groep verblijfsvergunningen, tewerkstellingsvergunningen, sofi-nummers en kostenbeschikkingsverklaringen aan te vragen op straffe van 52% belastingheffing over alle onkosten en loon, is nog steeds niet van de baan. Ook de vraag of het mogelijk is de administratieve rompslomp per groep en niet per individuele artiest te kunnen regelen, moet eerst nog worden onderzocht. De delegatie hoopt dat dit onderzoek van de staatssecretaris op korte termijn iets oplevert. Zolang de groepen per artiest geadministreerd moeten worden en alle tewerkstellingsvergunningen voor buitenlandse groepen noodzakelijk blijven, is de regeling nog steeds onuitvoerbaar.