Immortal update: Battles in the Court deel II

Neen, het gaat niet goed bij Immortal. Terwijl Abbath onder bedekte termen aanstuurt op een reünie van de band, ruziën de twee overgebleven bandleden over de commerciële rechten van de band. Demonaz liet de rechten van de band op zijn naam zetten een goed jaar geleden en toen Horgh dat ontdekte, was hij daar allesbehalve “amused” over. Horgh deed zijn beklag bij de officiële instanties en kreeg daar nu gelijk en een deel van de rechten. Stichtend lid Demonaz kan zich daar niet in vinden. Of er verdere stappen ondernomen zullen worden is niet duidelijk, of de band er ooit nog uit geraakt is al helemaal de vraag.

Link:

Immortal