Demonstratie 20 Februari gaat niet door

Demonstratie


De door MUSICFROM.NL
georganiseerde demonstratie op 20 Februari a.s. kan helaas niet
doorgaan doordat de gemeente Den Haag al een vergunning aan een
andere aktiegroep had verstrekt. En deze kon helaas niet meer worden
terug gedraaid.


Quote van musicfrom.nl:De andere aktiegroep heeft op exact hetzelfde tijdstip een
demonstratieve loop gepland door Den Haag, waarbij ze door onze
‘mensenmeute’ heen zouden moeten. Hun eindpunt is het ministerie van
Defensie. De gemeente is bang voor vervelende confrontaties en vond
het daarom slimmer om onze demonstratieve bijeenkomst niet door te
laten gaan. Een gevecht tussen twee groepen demonstranten kan nooit
helemaal worden uitgesloten en negatieve publiciteit en vervelende
ontwikkelingen zijn natuurlijk niet de bedoeling van onze actie.


De email petitie wordt gewoon door ons aangeboden aan staatssecretaris
Bos om 13.45 uur, in de hal van het ministerie van Financiën. Samen
met de pers en wat prominenten. De ‘stem van het muzikale volk’ zal
dus worden gehoord, alleen kunnen we de aktie geen luister bijzetten
door grote getalen muzikanten, bands en artiesten aan te laten treden…
De kern van onze actie blijft echter hetzelfde: het Nederlandse
clubcircuit vertegenwoordigen bij staatssecretaris Bos en proberen
een aanpassing van de belastingwet te bewerkstelligen!


Wij worden echter aansprakelijk gesteld voor als mensen toch op
komen dagen bij het ministerie van Financiën. We hebben natuurlijk
geprobeerd uit te leggen dat de aktie bij onze stemmers en
ondersteuners inmiddels een eigen leven is gaan leiden en we alleen
ons uiterste best kunnen doen jullie te ontmoedigen.


Wij zijn teleurgesteld, maar feitelijk verandert er niets aan onze
intentie en de impact van de petitie. We hadden jullie er alleen
natuurlijk graag bij gehad!


Zie ook : MusicFrom.nl


Aanstaande zondag (18 februari) zal het radio 3FM programma BuZz op
zowel radio als internet een uitgebreid live programma uitzenden
waarin alle betrokkenen rondom de artiestenregeling 2001 aan het
woord komen. Meer info hierover kan je hier vinden.