Loodsen der Lage Landen: Terzij de Horde en Wiegedood wijzen de weg in Paard

In wat voor wereld leven wij? Het verdienmodel is het ultieme lustobject en de comfortzone blijkt dé leidraad voor onze cultuurconsumptie. Die vriendenkring, zo betrokken, solidair en gelijkgestemd? Een algoritme. Die dichterlijke brief die je deed blozen en verlangen naar meer? ChatGTP. Die zang, die zo prachtig resoneert met jouw zieleroerselen? Autotune. D’oude Dante zei het al: ‘Laat varen alle hoop, gij die hier binnentreedt.’ Álle hoop..? Helegaar laten varen..? Hel neen! Want hoezeer de verloedering, vervreemding en de marktwerking ons ook in hun greep hebben: hier en daar gloort hoop. De meute vooruit: de onvermijdelijke socialisatie te snel af: Terzij de Horde (NL) en Wiegedood (BE) zijn reëel bestaande en bewezen effectieve tegenkrachten! Verdiep en verlies je in hun vijftig-tinten-zwartmetaal, laat de legeringen knetteren en, wederom (c) Dante, brand je aan ‘een grote vlam’. Die opdracht nam Zware Metalenfotograaf Ruben Verheul maar al te graag ter harte. Op zaterdag 24 juni toog hij naar Paard (Den Haag) om te ondergaan wat de voorhoede van de Lage-Landenblack vermag. Met veel hoopvolle gloed en onderstaande foto’s als gevolg.

Terzij de Horde

(Terzij de Horde)

Wiegedood

(Wiegedood)

Datum en locatie

24 juni 2023, Paard, Den Haag

Foto's:

Ruben Verheul, Wishful Doing

Links: