Rechter: DMCA onduidelijk

Rechter: DMCA onduidelijkEen Amerikaanse rechter heeft in een zogenaamde ‘proefzaak’ verklaard
dat de wetgeving rond de auteursrechtelijke bescherming online (DMCA
– Digital Millenium Copyright Act) niet duidelijk genoeg is. Volgens
de rechter zou het congres de regels een stuk duidelijker gemaakt
moeten hebben.De zaak tegen provider Verizon is aangespannen door de Amerikaanse
muziekindustrie. De eis is dat Verizon de gegevens van een gebruiker,
die online muziek beschikbaar heeft gesteld via een peer-to-peer
protocol, vrijgeeft zodat de RIAA deze gebruiker kan benaderen.De RIAA is van mening dat gebruikers, wanneer ze er op geattendeerd
worden dat het uitwisselen van muziekbestanden illegaal is hier mee
op zullen houden.Verizon is van mening dat het vrijgeven van de gebruikersgegevens een
inbreuk op de privacy is en claimt niet verplicht te zijn tot het
bijhouden van acties van hun gebruikers. Het zou oneerlijk zijn om
useraccounts te blokkeren zonder dat de RIAA een formele aanklacht
tegen deze gebruikers indient zodat deze zich kunnen verweren. De
RIAA vindt echter dat deze procedures te lang duren en zoekt naar
een snellere manier om online muziekuitwisseling tegen te gaan.De rechter hoopt snel een uitspraak te kunnen doen in deze zaak, die
vanzelfsprekend zeer belangrijk is voor de toekomst van de online
uitwisseling van muziek. Wanneer de RIAA in het gelijk gesteld gaat
worden zijn providers verplicht de gebruikersgegevens van iedereen
die verdacht wordt van muziek-uitwisseling zonder enige vorm van
proces af te staan.Bron: BBC News