De woensdagse weekbreker: Darkest Mind, Cutterred Flesh, Kid Rock en meer

De laatste woensdag van november wordt gevuld met volgende video’s: Darkest Mind, Stalker, Arctic Plateau, In Urgency, Funebre Devastation, Temple of Deimos, Exhuminator, Cutterred Flesh, Resolve en Kid Rock.