Actie Artiestenregeling 2001

Beste muzikant/muziekliefhebber,Zoals bekend kan de Artiestenregeling 2001 de doodsteek betekenen voor
het Nederlandse clubcircuit.

Poppodia, bands en artiesten worden
geconfronteerd met hogere kosten waardoor het bijna onmogelijk wordt
het hoofd boven water te houden. Ook het publiek wordt het moeilijk
gemaakt om voor een redelijke prijs een leuk optreden te bezoeken.

Het
eerste poppodium dat zijn deuren zal moeten gaan sluiten is Winston
Kingdom in Amsterdam. Zij stopt per 1 maart met het programmeren van
live muziek. Een belangrijke voedingsbodem voor amateur- en semi-
professionele muzikanten en bands zal verdwijnen. Winston Kingdom is
natuurlijk niet de enige, echter wel de eerste die met problemen kampt.

MusicFrom.nl heeft in samenwerking met Winston Kingdom deze gelegenheid
aangegrepen om een email actie op touw te zetten waarbij zij deze email-
petitie op 13 februari aanbieden aan staatssecretaris van Cultuur Rick
v.d. Ploeg. Wij willen hem vragen om bij de besprekingen op 20 februari
met staatssecretaris Wouter Bos aanwezig te zijn zodat hij de petitie
aan hem door kan geven. Dit gesprek kan dan aanleiding zijn het
negatieve effect dat de huidige Artiestenregeling 2001 heeft voor
poppodia en bands/artiesten om te zetten in een positief effect. De
uitzonderingsregeling die geformuleerd zal worden, kan worden gebruikt
om een zo gunstig mogelijk klimaat te scheppen voor het Nederlandse
clubcircuit.

Als je wilt dat de Artiestenregeling 2001 wordt gewijzigd,
doe dan mee door via de volgende link te stemmen
HTTP://actions.MusicFrom.nl
en deze email door te sturen naar al je vrienden.

We rekenen op je
steun! Deze actie loopt tot en met 13 februari, dus doe ontzettend je
best. Het MusicFrom.nl team Winston Kingdom Uitgebreidere informatie
kun je vinden op de website onder
http://www.musicfrom.nl/nieuws