Broken Down – Drop Dead Entertainer

Toondoofheid is een serieus probleem. Mensen die eraan lijden, zijn zich er niet van bewust dat de vissen zich uit het water werpen om verlost te zijn van het nagelvergelend valse sonarsignaal dat de toondove misinterpreteert als zingen. Evenmin beseffen zij dat de toename aan met stemvork doorboorde handpalmen toe te schrijven is aan het verpauperde timbre waarmee zij de uitvinder van de toonaard tot waanzin drijven. Geen benul hebben zij van de ondraaglijkheid van hun schriele en totale ontstemdheid.

In ernstige gevallen lijken zelfs de vele vervormers die men erop tracht te zetten het op te geven. “Sorry jongens, deze misdaad tegen de toonvastheid krijgen wij ook niet meer rechtgetrokken.” Dat is ondraaglijk voor elkeen die zich in de directe omgeving van de patiënt bevindt, zeker omdat het armtierige gitaargeharrewar wél gestemd is. Omdat hij dermate muzikaal gehandicapt zijn, probeert de toondove dat armtierige gitaargeharrewar met dat kneuterige geneuzel van hem louter en alleen letterlijk noot voor noot mee te zeuren.

Want ja, ook muzikale inferioriteit is een serieus probleem. Eigenaars van dat syndroom geloven echt dat de klerikale akkoordenschema’s die ze uit een duf en neutraal ingestelde versterker doen jeremiëren een blijk van virtuositeit is. Aandoenlijk is het om te horen hoe zij hun vormeloze gitaarzieligheid ternauwernood volbrengen, als een zenuwachtige muziekscholier tijdens een openbaar examen. Nog net op de maat van de slaapverwekkende plastieken drumloopjes. Enkele absurde geluidseffectjes, ritselende radiatieklankjes en dissonant pianogeploink kunnen er dan ook nog wel bij.

Samen kunnen wij toondoofheid en muzikale inferioriteit de wereld uit helpen. Surf nu naar Broken Down en stuur een chatbericht met: “Arrêtez ce tenaillement tout de suite!” Vele buizen van Eustachius zullen u eeuwig danken.

Score:

15/100

Label:

Altsphere, 2018

Tracklisting:

 1. The Entertainer’s Sermon
 2. Sunburn Factory
 3. Cervical Vertebrae Evolution
 4. All You Need Now
 5. Nightly Trance
 6. Balance
 7. Raging Inside
 8. The Dreamcrusher
 9. Your Turn Now
 10. Don’t Let Them Stack The Deck
 11. Down The Stairs
 12. Pretentious & Insolent
 13. Dread
 14. Room 42
 15. The Timemaster
 16. A Ghost In The Machine
 17. No Last Resting Place
 18. Drop Dead!

Line-up:

 • Jeff Maurer – Alles

Links: